Pulelulu

Ako Hiva e Hiva Lahi  @ 7:30-8:30pm

Tokonaki

Ako Hiva e Hiva Lahi  @ 7:30-8:30pm

UIKE LOTU: Sanuali 3-7

Uike To T'au

Polokalama Uike Lotu To T'au

Sanuali 3:
Pongipongi - `Amanaki Veikoso, Lotu Huufi - Sione Tu'akalau
Efiafi - Rev. Siosifa Hingano, Lotu Huufi - Pale Po`uli

Sanuali 4:
Pongipongi - Koloveteki Mikaele, Lotu Huufi - Katalina Holani
Efiafi - 'Etuate Fotu, Lotu Huufi - Tapa Ulakai

Sanuali 5:
Pongipongi - Taumalolo, Lotu Huufi - Tupou Ta`ufo`ou
Efiafi - Penisimani Politoni, Lotu Huufi - `Alani Tu`ifua

Saanuali 6:
Pongipongi - Manatu `'Ofa ki Tavuni, Lotu Huufi - Tomasi Pouli
Efiafi - Talakai `Aonga, Lotu Huufi - Fifita Kemoe`atu

Saanuali 7:
Pongipongi - Konsitutone, Lotu Huufi - Lisita Hala`api`api
Efiafi - Rev. Dr. Langi Fine

  Vahevahe Malanga Sapate:

N/A

 Vahevahe Pulelulu:

N/A

 First Tongan United Methodist Church

41-510 Flamingo Street

Waimanalo, Hawaii 96795

Make a Free Website with Yola.